ჩვენსშესახებ

宁波新崛起ელექტრომექანიკურიელექტრომექანიკური公司,შპსდაარსდა2016,რომელიცყოფილი宁波鑫鑫მაგნიტები厂ი1996წელს,მდებარეობს宁波,არისპროფესიულიმიმწოდებელიმუდმივიმაგნიტები。ჩვენიკომპანიაამტკიცებს,ხალხზეხალხზე,ბაზარზებაზარზე,ხარისხზეხარისხზეორიენტირებულიდამომსახურების;ჩვენიმიზანია,იზრდებაჩვენითანამშრომლებიერთად,დაგანვითარდესჩვენსმომხმარებელსერთად...

ჩვენიმომხმარებლები


Baidu