Бизөнүндю.

宁波Болумушту瑞星Электро有限公司宁波Кытайдажайгашканмурдагы宁波鑫鑫Магнит厂1996年жылытабылган,бул2016жылытүзүлгөнболчу,туруктуумагниткесипкөйжабдыптурат。БиздинКомпания,эл-багытталганРыноктук-Багыталган,Сапат-БагытталганжанатейлюбагытталганТалап;БиздинМаксат,БиздинКызматкерлерМененБиргеөсүп,БиргебиздинКардарларМенениютепыгууболупСаналат...

БиздинКардарлар.


Baidu