Биднийтухай.

ЁнШинэ瑞星Цахилгаан有限公司2016онд,Ён心心соронзҮйлдвэрийнЁнБНХАУ-дбайрлах,1996ондолдсонюмасан,үүсгэнбайгуулагдсанбайнгынсоронзмэргэжлийннийлүүлэгчюм。МанайКомпаниньүмүүсаардажзахаардажзахзэлийнБаримжааатай,чанарыниглюсэн,үйлчилгээнийчиглюсэн;БиднийЗорилгоБолМанайажилтнуудамтөсч,амтдааманайарилцагчньөгжэлюхвдалюм...

Биднийүйлчлюлюгчид.


Baidu