Пронас.

宁波新Висхіднийелектромеханічний有限公司булазаснованав2016році,щоколишньогоНінбо鑫鑫магнітизаводзаснованийв1996年році,розташованийвНінбоКитаї,єпрофесійнимпостачальникомпостійнихмагнітів。НашаКомпаніяНаполягашнаТому,ОрієнтовананаЛюдей,Орієнтованихнаринок,Орієнтованоюнаякістьісервіс-Орієнтованою;нашаметаполягашвтому,щобРостиразомзнашимПерсоналомразом,іРозвиватизнашимиклішнтамиразом...

Нашіклішнти.


Baidu